Regionalna Wystawa Koni Skaryszew 7 lipca 2013

Dla każdego miłośnika koni Skaryszew jest miejscem szczególnym, wpisanym swoją wielowiekową tradycją jarmarku „Wstępy” w historię nie tylko regionu ziemi radomskiej , ale również hodowlanego i handlowego krajobrazu polskich wsi i miasteczek. Współczesne realia wymuszają jednak konieczność dopasowania podejmowanych działań dla zachowania tego unikatowego na skalę europejską zjawiska do obowiązujących wolnorynkowych reguł i przepisów prawa. Rozumiejąc tę potrzebę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk obrońców zwierząt, których krytyczny stosunek do warunków transportu i traktowania koni wielokrotnie przejawiał się w podejmowanych przeciwko „Wstępom” akcjach przy często wyolbrzymionych czy wręcz nieprawdziwych sensacyjnych medialnie doniesieniach, władze samorządowe Skaryszewa zdecydowały się na kilka posunięć mających na celu ocieplenie samego wizerunku jarmarku przy jednoczesnej promocji miasta i gminy. Do już przeprowadzonych w tym roku działań należy zaliczyć współudział w zorganizowaniu marcowej debaty hodowców koni , wdrażanie idei powołania Centrum Promocji Hodowli i Obrotu Końmi czy zorganizowanie wspólnie z WZHK –O/Radom Pierwszego Skaryszewskiego Pokazu Koni. Dobrze układająca się współpraca Urzędu Miasta i Gminy z biurem radomskiego Oddziału oraz lokalnym środowiskiem biznesowym związanym ze Stadniną „Hubertus” zaowocowała udziałem tych trzech podmiotów w organizacji i przeprowadzeniu Regionalnej Wystawy Koni, która odbyła się w dniu 7 lipca b.r. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Skaryszew. Komisja Oceny pracująca w składzie : Kierownik WZHK w Warszawie – Barbara Galuba – Przewodnicząca , Inspektor WZHK w Warszawie – Katarzyna Roman i inż. Edward Pawlin w asyście Inspektora WZHK-O/Radom Tomasza Radaja dokonała przeglądu i oceny 8 klaczek rocznych, 9 klaczek dwuletnich i 7 ogierków rocznych rasy polski koń zimnokrwisty stanowiących solidną reprezentację młodzieży hodowlanej z powiatów ziemi radomskiej.. W klasie klaczek rocznych triumfowała gniada HIHA (Lombard – Hala po Boletto) prezentowana przez Krzysztofa Wikalińskiego z Sadkowa w powiecie radomskim uzyskując maksymalne oceny za typ i wrażenie ogólne. Drugie miejsce przypadło w udziale klaczce FIRANKA (Jeger – Fatima po Interes) wystawianej przez Zdzisława Matyszczaka z Kuźni w powiecie szydłowieckim, a na trzeciej pozycji udział w konkursie zakończyła FRAMUGA ( Polo III – Faworytka po Bisior) z hodowli Ignacego Treli z Nowej Wsi, pow. Lipsko. Wyrównaną klasę klaczek dwuletnich wygrała kasztanowata GORCZYNA ( Greczyn – Eulalia po Satyr) przedstawiana przez Mariana Guździa z Polan, pow. Radom, przed gniadą RADOSNĄ ( Sir – Rynna po Atom) własności Eugeniusza Lasoty z Boisk w powiecie lipskim i FRYGĄ ( Anker – Frajda po Bramin) wystawianą przez Kamila Ziętka z Jastrzębi, pow. Radom. W grupie rocznych ogierków zdecydowanie zwyciężył doskonały w typie, o poprawnym pokroju i fantastycznym ruchu w kłusie gniady QURAN (Titan de Rosiere – Quintance du Chatelet po Delta) wystawiany przez Mariana Guździa z Polan. Na drugim miejscu uplasował się WEZYR (Wiomet – Wihra po Homer) własności Piotr Dąbrowskiego z Wilczowoli w powiecie zwoleńskim , a podium uzupełnił karej maści PREZENT ( Taquin de Letarg – Presja po Santos) ze stajni Piotra Kundysa zam. Magierów, pow. Radom. Po zakończeniu oceny płytowej koni konkursowych licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć prezentację dziewięciu wybranych ogierów różnych ras , które są użytkowane w rozrodzie na terenie Oddziału Radom. Dodatkowymi atrakcjami uzupełniającymi program wystawy były pokazy jazdy synchronicznej w wykonaniu młodych adeptów sztuki jeździeckiej ze stadniny „HUBERTUS” oraz konne popisy XVII wiecznej jazdy przygotowane przez grupę rekonstrukcji historycznej z Radomia. Podsumowując należy stwierdzić, że wystawa w Skaryszewie odniosła pożądany skutek, wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności, przyciągnęła media oraz sponsorów, a dla hodowców stała się okazją do przedstawienia swojego dorobku w miejscu do tej pory kojarzonym ze zgoła innym podejściem do koni.Jacek Hebda Skaryszew 16-03-2013r.

Ogólnopolska Inicjatywa Koniarzy – Wspólnymi siłami dla dobra polskiej hodowli Skaryszew, 16-03-2013r.

Blisko 400 osób wzięło udział w publicznej, otwartej debacie , która z inicjatywy Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusza Kumięgi oraz V-ce Prezesa Powiatowego Koła Hodowców Koni w Radomiu Mariusza Makowskiego odbyła się w dniu 16 marca 2013 r. na terenie Centrum Wystawienniczo-Targowego w Skaryszewie pod hasłem „Ogólnopolska Inicjatywa Koniarzy – wspólnymi siłami dla dobra polskiej hodowli”. Potrzeba zorganizowania tego spotkania zrodziła się na fali oburzenia środowisk hodowców i miłośników koni głęboko dotkniętych kłamliwą propagandą i medialną nagonką, jaką w stosunku do dorocznego jarmarku „Wstępy” oraz transportu i traktowania koni rozpętały organizacje i fundacje tzw. obrońców praw zwierząt. Dodatkowym katalizatorem przyspieszającym konieczność natychmiastowej reakcji stał się pomysł nieprzychylnych hodowcom środowisk wprowadzenia ustawowej zmiany kwalifikacji konia ze zwierzęcia gospodarskiego na zwierzę towarzyszące oraz tzw. ”afera” związana z obecnością koniny w mięsie wołowym. W debacie oprócz licznego grona hodowców zrzeszonych w Związkach na obszarze całego kraju wzięli również udział : Prezes PZHK prof .Zbigniew Jaworski , Prezes Honorowy PZHK –Andrzej Woda , poseł na Sejm RP dr Zbigniew Kuźmiuk, Prezes Polskiego Instytutu Kultury Jeździeckiej Łukasz Łuniewski, Prezes ZHKRZ Ryszard Pietrzak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu Aleksander Socha, Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy Związków Hodowców Koni , przedstawiciele różnych organizacji, mediów publicznych i prywatnych oraz wielu sympatyków hodowli koni. Zaprezentowane przez zaproszonych gości tematy wiodące oraz żywa, spontaniczna ale przede wszystkim merytoryczna dyskusja , jaka wywiązała się w trakcie spotkania zaowocowały opracowaniem i przyjęciem wniosków, które w celu realizacji zostaną przedłożone odpowiednim władzom i instytucjom. Najważniejsze z nich to : 1) zatwierdzone przez aklamację poparcie dla stanowiska Polskiego Związku Hodowców Koni i Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych wyrażone w formie protestu wobec działań organizacji ochrony zwierząt mających na celu uznanie konia za zwierzę towarzyszące, a tym samym uniemożliwienie w Polsce chowu koni z przeznaczeniem na ubój; 2) przyjęte jednogłośnie poparcie dla idei powołania w Skaryszewie Centrum Promocji Hodowli i Obrotu Końmi ; 3) przyjęty jednogłośnie wniosek w sprawie udzielenia poparcia przez środowisko hodowców zrzeszonych w Związkach Okręgowych i Wojewódzkich w celu opracowania i wdrożenia projektów edukacyjnych oraz produkcji i dystrybucji filmów dokumentujących w sposób rzetelny obraz hodowli koni w Polsce; 4) przyjęty przez aklamację wniosek o wszczęcie działań mających na celu zabezpieczenie ciągłej całodobowej dostępności do usług weterynaryjnych w oparciu o powołaną w tym celu państwowa służbę – pogotowie weterynaryjne bądź o zakontraktowanie takiej usługi pomiędzy władzami samorządowymi a prywatnymi lecznicami weterynaryjnymi.
Na zakończenie uczestnicy zwrócili się z gorącym apelem do wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej hodowli, aby ten społeczny zapał przejawiający się we wspólnocie interesów , jedności i zgodności w poglądach został odpowiednio wykorzystany. Tego czasu i właściwego momentu na podjęcie działań po prostu nie wolno nam zmarnować !


Galeria >>>


Kierownik WZHK - Oddział Radom Jacek Hebda 22 września w Kozienicach

SPRAWOZDANIE

z 52 Wystawy – Sprzedaży Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty zorganizowanej w dniu 22 września 2012 r przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu pod honorowym patronatem Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego

1.Na 52 Wystawie zorganizowanej przez WZHK – O/Radom na terenie Stadniny Koni w Kozienicach prezentowane były młode 2,5 letnie ogiery rasy polski koń zimnokrwisty.
2.Patronat Honorowy nad tą imprezą objęli – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Burmistrz UMIG Kozienice
3.Wystawcy przedstawili ogółem 23 ogiery , które były oceniane według zaakceptowanego regulaminu oceny przez trzyosobową Komisję w składzie : mgr inż. Wiesław Niewiński – Przewodniczący, mgr inż. Jerzy Gawarecki – członek i mgr inż. Marek Morawiec – członek. Uczestnicy Wystawy reprezentowali znaczące ośrodki hodowlane z powiatu kozienickiego, radomskiego, lipskiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i szydłowieckiego.
4.Wszystkie oceniane ogiery były bardzo dobrze przygotowane do prezentacji, hodowcy zadbali o właściwą pielęgnację i wygląd eksponowanych koni.
5.Najlepszym ogierem i jednocześnie czempionem z bonitacją 85 punktów został znakomity ogier POLDEK , którego wystawiał p. Paweł Gozdur z Jelonka w powiecie lipskim. II miejsce zajął gniady BLUES ( 84 pkt. bonitacyjne) prezentowany przez p. Jerzego Kwiecińskiego z Zielonki Nowej w powiecie zwoleńskim, a na trzeciej pozycji ex equo z bonitacją 83 pkt. uplasował się KLASER p. Tomasza Nakończego z Ryczywołu pow. Kozienice i HERUS własności Mariana Góździa zam. Polany Kolonia, pow. Radom. Średnia ocena bonitacji punktowej 10-ciu najlepszych ogierów wyniosła 82,4 punktu, a całej stawki 80,79 punktu. Wszystkie zakwalifikowane ogiery uzyskały możliwość wpisu do księgi stadnej, co pozwoli na użytkowanie ich w rozrodzie.
6.Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Oprócz hodowców z woj. mazowieckiego przybyło liczne grono przedstawicieli z woj. świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego, którzy oprócz prezentowanych ogierów mogli obejrzeć piękny pokaz kadryla na koniach małopolskich prezentowany w historycznych strojach z epoki napoleońskiej przez grupę rekonstrukcji historycznej p. Zygmunta Jamki z Ciepielowa. Można było także dokonywać zakupów sprzętu i akcesoriów na stoiskach z wyrobami rymarskimi oraz posilić się w punktach małej gastronomii.
7.Wystawę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele urzędów , instytucji i firm współpracujących z WZHK – O/Radom t.j. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowe w Kozienicach, Radomiu i Lipsku, Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach i Skaryszewie, Urząd Gminy w Zakrzewie, Urząd Gminy w Wierzbicy oraz dyrekcja i pracownicy biura Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.
8.Po dokonanej ocenie całej stawki prezentowanych ogierów nastąpiło uroczyste wręczanie pucharów i nagród rzeczowych oraz dekoracja koni szarfami i flots.
9.Dzięki obecności reporterów regionalnej telewizji „Nasz Powiat” z Kozienic został przygotowany obszerny materiał filmowy dokumentujący Wystawę, który w najbliższym czasie ukaże się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Relacja fotograficzna ukaże się także na stronie WZHK – O/Radom.
10.Podsumowując należy uznać imprezę za bardzo udaną zarówno pod względem hodowlanym jak i organizacyjnymi i jednocześnie przekazać podziękowanie dla wszystkich sponsorów i darczyńców oraz nowego właściciela SK Kozienice za udostępnienie obiektu na potrzeby tej wyjątkowej imprezyKierownik WZHK - Oddział Radom Jacek Hebda W SPIEKOCIE LATA ……. KLACZE Z ZIMNĄ KRWIĄ

Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie już po raz trzeci był organizatorem Regionalnej Wystawy Klaczy Hodowlanych , która odbyła się w dniu 30 czerwca b.r. w gościnnych obiektach Stadniny Koni Kozienice. Objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i lokalnych władz samorządowych powiatu i miasta Kozienice impreza zgromadziła liczne grono hodowców , którzy w iście tropikalnych warunkach zaprezentowali swój dorobek w klasach rocznych i dwuletnich klaczek rasy polski koń zimnokrwisty . Trzyosobowa Komisja pod przewodnictwem inż. Edwarda Pawlina i z udziałem Inspektorów Dariusza Buczka z OZHK Kielce i Tomasza Dobka z LZHK Lublin poddała ocenie 13 klaczek rocznych i 17 dwuletnich , które pochodziły z przodujących w regionie w hodowli koni zimnokrwistych powiatów lipskiego, kozienickiego , radomskiego, zwoleńskiego i szydłowieckiego. Wśród klaczek rocznych zwyciężyła kasztanowata DUMKA, córka białostockiego ogiera LOS i radomskiej klaczy DODA, w rodowodzie której można odnaleźć zarówno konie ardeńskie jak i belgijskie. Klaczkę tę wystawiał p. Karol Ogrodziński z Woli Magnuszewskiej, pow. Kozienice. Na drugim miejscu uplasowała się prezentowana przez p. Stanisława Potrzebowskiego z Celinowa, pow. Kozienice GADUŁA, której ojciec to sokólski ROTMANS czempion aukcji w Kozienicach z przed 4 lat , a matka to GAWĘDZIARKA po SYNEK. Trzecia lokata przypadła w udziale wyhodowanej i przedstawianej przez Prezesa PKHK w Lipsku p. Eugeniusza Lasotę klaczce o wdzięcznym imieniu RADOSNA po ogierze SIR (Gourmet – Senta) od klaczy RYNNA po ATOM .
Klasę klaczek dwuletnich wygrała z najwyższą oceną punktową BIEDRONKA po państwowym ogierze HOBAR (Butler – Hilma) od klaczy BITWA po Amarant., którą wystawiał p. Józef Chmielewski z Regowa Starego, pow. Kozienice. Drugie miejsce zajęła ardeńska BURSA ( RUBIS –ard.franc – BUSAN ard. szwed. ) wyhodowana i przedstawiana przez p. Piotra Chmielnickiego z Woli Soleckiej w powiecie lipskim, a na trzeciej pozycji znalazła się bardzo urodziwa MIRETTA po sztumskim ogierze MIŁOSZ od klaczy MIRA po Syn, właścicielem której jest. p. Ignacy Trela z Nowej Wsi w pow. Lipsko. Wyróżnione klacze prezentowały wyrównany typ , poprawny pokrój i ponadprzeciętne możliwości ruchowe. Wszyscy wystawcy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi sfinansowanymi z funduszy WZHK, PZHK, Urzędu Marszałkowskiego , władz samorządowych oraz firmy paszowej BESTERLY. Należy podkreślić duży postęp w przygotowaniu koni do wystawy , a zwłaszcza co bardzo cieszy coraz lepszą jakość prezentacji w stępie i kłusie.

Jacek Hebda


 WYJŚĆ Z TARAPATÓW

Wywiad z prezesem PZHK Władysławem Brejtą - pobierz PDF 50-ta Jubileuszowa

Organizowanie tak zwanych „aukcji ogierów zimnokrwistych” dla hodowców z ziemi radomskiej ma długą i bogatą tradycję. Miłośnicy tej rasy koni spotkali się na naszym terenie już po raz 50-ty, a miało to miejsce w obiektach Stadniny Koni w Kozienicach w dniu 25 września b.r. Do oceny płytowej przed Komisję pracującą w składzie : Wiesław Niewiński –Kierownik WZHK Białystok, Jerzy Gawarecki – dyr. SO Kętrzyn oraz Jacek Kozik – Kierownik LZHK Lublin , przedstawiono 33 ogiery w tym 2 gościnnie z okręgu białostockiego. W tej grupie znajdowały się konie kwalifikujące się zarówno do wpisu do księgi rasy polski koń zimnokrwisty , jak i rasy zimnokrwistej w typie sokólskim i sztumskim. Przedstawiciele Komisji Oceny na wstępie dokonali kontrolnego mierzenia ogierów, a następnie weryfikowali każdą ocenę bonitacyjną analizując takie elementy jak typ, pokrój i ruch poszczególnych ogierów. Spośród całej prezentowanej stawki ogierów najwyższą ocenę bonitacyjną 84 pkt. i tytuł Czempiona Wystawy przypadł w udziale kasztanowatej maści ogierowi ALT (po Pirate de Rosiere od Artemida po Bramin) , którego wystawcą był p. Kazimierz Ogrodziński z Woli Magnuszewskiej w pow. kozienickim. ALT to rosły , efektowny ogier , o wzroście 165 cm, 240 cm obwodu klatki piersiowej i 27 cm obwodu przedniego nadpęcia, na mocnych kończynach i o bardzo dobrym ruchu w stępie i kłusie. Drugie miejsce i tytuł V-ce czempiona uzyskał ogier BANER (po Sticz od Beka po Londyn) wyhodowany i przedstawiany przez odnoszącego w ostatnim czasie największe sukcesy hodowlane wśród członków naszego Oddziału p. Tadeusza Kowalczyka z Dziecinowa , gm. Grabów n/Pilicą , pow. Kozienice. Ogier BANER jest urodziwym, typowym koniem posiadającym modelową kłodę oraz doskonałej jakości kopyta. Z pozostałych ocenionych ogierów 7 uzyskało notę 82 pkt. bonitacyjnych, 4 szt. 81 pkt, a jeden ogier został oceniony na 80 pkt. W grupie ogierów uzyskujących 77, 78 i 79 pkt bonitacyjnych znalazło się 14 koni, a jedynie jeden ogier nie uzyskał kwalifikacji do wpisu do ksiąg hodowlanych, przy czym należy nadmienić, że jeszcze 2 ogiery nie były oceniane z uwagi na brak minimalnego wymaganego wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc jakość ogierów była nieco lepsza od tej z roku ubiegłego , co przy trwającym od dłuższego czasu kryzysie w hodowli koni należy uznać za objaw pozytywny. Niepokoi natomiast mała ilość zawartych transakcji kupna-sprzedaży i uzyskiwane ceny za rozpłodniki, które od pewnego czasu są na granicy opłacalności. Ogiery z naszej aukcji znalazły nabywców wśród hodowców ze Związków : lubelskiego, kieleckiego, krakowskiego , łódzkiego i warszawskiego. Część rozpłodników pozostanie w gospodarstwach naszych hodowców zabezpieczając rozród na terenie radomskiego Oddziału.
Warto również wspomnieć o dodatkowych atrakcjach, które dzięki przychylności bardzo łaskawej aury oraz zaangażowaniu instytucji i wielu osób pozwoliły uświetnić te wyjątkową , jubileuszowa imprezę. Wystawa bowiem odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Powiatu Kozienickiego oraz Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Kozienice. Instytucje te fundowały nagrody dla naszych hodowców , a do tego szacownego grona sponsorów należy również dodać Mazowiecką Izbę Rolniczą, Starostwa Powiatowe z Radomia, Lipska , Zwolenia, Urzędy Gmin z Grabowa nad Pilicą, Magnuszewa, Lipska, Solca nad Wisłą, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego oraz prywatną klinikę weterynaryjną państwa Zimnochów. Wszyscy uczestnicy aukcji otrzymali okolicznościowe flots, nagrody rzeczowe, pieniężne, a wystawcy najlepszych ogierów dodatkowo piękne statuetki i puchary.
Efektowną „końską oprawę” wystawy zapewnił wspaniały pokaz powożenia stylowymi zaprzęgami w mistrzowskim wykonaniu p. Prezesa Krzysztofa Szustera z fachowym komentarzem p. Beaty Karpety, prezentacja koni pełnej krwi angielskiej i ogiera sp ze Stadniny Koni w Kozienicach oraz występ konny w historycznych strojach ułanów i dam dworu przygotowany przez p. Zygmunta Jamkę. Bardzo miłym akcentem było również uroczyste wręczenie odznaczeń : Medalu Zasłużony dla Rolnictwa , którym uhonorowano inż. Edarda Pawlina , Prezesa Franciszka Kalbarczyka oraz niżej podpisanego oraz odznaki Zasłużony dla Hodowli na Mazowszu, którą został nagrodzony p. Krzysztof Szuster – V-ce Prezes Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie. Imprezę zakończyła uroczysta parada najlepszych ogierów nagrodzona oklaskami licznie przybyłej publiczności.

Jacek Hebda - Kierownik WZHK-O/Radom

P.S. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim firmom, instytucjom i sponsorom za okazaną przychylność, pomoc i wsparcie, dzięki czemu było możliwe zorganizowanie naszej wystawy na tak wysokim poziomie. REGIONALNIE W KOZIENICACH

Od kilku lat obiekty Stadniny Koni w Kozienicach są udostępniane Radomskiemu Oddziałowi Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie do przeprowadzania wystawy-sprzedaży ogierów rasy polski koń zimnokrwisty. Dobrze układająca się współpraca między Związkiem a gospodarzem Stadniny zaowocowała pomysłem organizacji w tym roku Regionalnej Wystawy Koni , która miałaby formę prezentacji najlepszych dwu i trzyletnich klaczy zimnokrwistych i ras szlachetnych. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli : Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Pan Burmistrz Urzędu Miasta Kozienice. 3 lipca ciesząc się piękną , słoneczną pogodą licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć blisko trzydzieści młodych klaczy hodowlanych, które zostały poddane przeglądowi i ocenie przez Komisję w składzie: inż. Edward Pawlin, mgr inż. Jacek Kozik – Kierownik LZHK w Lublinie oraz inż. Wojciech Semik – Kierownik OZHK w Kielcach. Wśród najliczniej reprezentowanej stawki (19 szt.) klaczy dwuletnich zimnokrwistych zwyciężyła kasztanowata NUTA własności p. Marka Prokopa z Dąbrówki Nagórnej, gm. Zakrzew , pow. Radom. NUTA - córka białostockiej hodowli ogiera TROJ i ardeńskiej klaczy NINA DE BOUZAN przedstawia nowoczesny typ konia zimnokrwistego o poprawnym pokroju i bardzo dobrym ruchu. Miejsce drugie przypadło w udziale rosłej , ale o harmonijnej i proporcjonalnej budowie klaczy PASTA po ogierze sztumskim STICZ od klaczy POKUSA po AGAT. Klacz tę prezentował Sławomir Maul z Duckiej Woli, gm. Stromiec, pow. Białobrzegi. Na miejscu trzecim natomiast uplasowała się gniada ze sztumskim rodowodem ELZA (SKRZAT – EWKA po Szampan), którą wystawiał Jerzy Kwieciński z Zielonki Nowej w powiecie zwoleńskim. W mniej licznej stawce klaczy trzyletnich poza konkurencją okazała się RULETKA po ogierze SZATYN od ardeńskiej klaczy RONIA , której właścicielem jest Jarosław Mosionek z Rajca Poduchownego, pow.Radom. W grupie dwuletnich i trzyletnich klaczy rasy małopolskiej najwyższą lokatę zdobyła gniada ARCONA – córka zasłużonego EMETYTA i ARIZONY po folblucie OREGON. Właścicielem tej klaczy jest Longin Chmielewski z Wyśmierzyc w powiecie białobrzeskim. Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dobrego przygotowania koni do prezentacji na płycie oraz w ruchu w stępie i kłusie, co znalazło odzwierciedlenie w końcowych ocenach Komisji. Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne , a zdobywcy najwyższych lokat ponadto okolicznościowe puchary i statuetki ufundowane przez honorowych patronów i sponsorów imprezy, co jest wielką zasługą zaangażowania lokalnych władz – Starosty i Zarządu powiatu kozienickiego oraz Urzędu Miejskiego w Kozienicach jak również pozyskanemu przez Oddział wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego.

Jacek Hebda - Kierownik WZHK-O/Radom


 KOZIENICE PO RAZ DRUGI

Stadnina Koni Kozienice już po raz drugi gościła w swoich obiektach hodowców ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty , którzy uczestniczyli w dniu 22 września b.r.w Wystawie-Sprzedaży Ogierów, jaką po raz 47 zorganizował Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. Odbywana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Kozienickiego i Burmistrza Miasta Kozienice impreza zgromadziła rekordową stawkę 54 ogierów będących własnością hodowców z rejonu 8 powiatów obsługiwanych przez biuro WZHK-O/Radom. Tak duża ilość koni była efektem wprowadzonych zmian do zasad udzielenia wpisu do ksiąg stadnych nakładających na właścicieli wszystkich zakwalifikowanych wcześniej na przeglądach hodowlanych ogierów obowiązek przedstawienia ich do publicznej oceny na aukcji. Komisja oceniająca ogiery pracująca pod przewodnictwem Kierownika WZHK w Białymstoku mgr inż. Wiesława Niewińskiego dokonywała korekty oceny bonitacyjnej oraz podejmowała decyzję o udzieleniu wpisu do księgi hodowlanej. W tym roku werdyktem Komisji tytuł czempiona przypadł w udziale gniademu ogierowi "PARTER", którego wystawcą był Jakub Jaworski z Cychrowskiej Woli w pow. kozienickim. PARTER do doskonały typowo i jakościowo ogier, bardzo poprawnie zbudowany, którego w tym roku można było już podziwiać jako uczestnika Krajowego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie. Wiceczempionem wystawy został ogier BLEZER hodowli Józefa Chmielewskiego z Regowa Starego , pow.Kozienice, który również w lipcu b.r. był prezentowany w Kętrzynie. Obydwa ogiery to synowie zasłużonego w hodowli radomskiej ardeńskiego ogiera AKTIV, który jest dzierżawiony ze Stada Ogierów w Łącku .Warto tu nadmienić , że w pierwszej dziesiątce najlepszych ogierów na tegorocznej wystawie znalazły się jeszcze dwa ogiery - synowie AKTIVA. Ponadto do doskonalenia miejscowej hodowli Komisja Oceny zdecydowała się uznać dwa bardzo dobrej jakości ogiery rasy belgijskiej. Natomiast jedynie 4 ogiery nie zostały przez Komisje zakwalifikowane do wpisu do ksiąg. Hodowcy najlepszych ogierów zostali nagrodzeni okolicznościowymi pucharami, nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi, które wyasygnowały instytucje współpracujące ze Związkiem takie jak : Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starostwo Kozienice, Starostwo Lipsko, Starostwo Zwoleń, Starostwo Radom, Urząd Miasta i Gminy Kozienice, Urząd Miasta i Gminy Lipsko, Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, Urząd Gminy Magnuszew, TUW "TUW", Mazowiecka Izba Rolnicza, poseł do europarlamentu Zbigniew Kuźmiuk. Wręczenia nagród dokonywali parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji państwowej i instytucji samorządowych.

Imprezie towarzyszył również pokaz koni pełnej krwi angielskiej zorganizowany przez Stadninę Koni Kozienice. Po zakończonej ocenie i prezentacji przystąpiono do transakcji handlowych w efekcie czego sprzedano stosunkowo niewielką ilość 12 ogierów w przeważającej części zakupionych przez hodowców z innych rejonów kraju t.j. woj.świętokrzyskie, woj.lubelskie, woj.podkarpackie, woj.,łódzkie Ceny uzyskiwane za te rozpłodniki wahały się od 8000 do 12000 złotych. Ogiery na które nie znaleźli się nabywcy w dniu aukcji będą sprzedawane bezpośrednio z gospodarstw, a wykaz tych oferowanych do sprzedaży koni znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTY.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli za udzielone wsparcie, bo to właśnie przede wszystkim dzięki ich pomocy i zaangażowaniu możliwe było zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

Jacek Hebda - Kierownik WZHK - O/Radom

   
 W KOZIENICACH PO RAZ TRZECI

Zorganizowana przez radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni 48 Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty odbyła się dnia 20 września

b.r.w Kozienicach. Już po raz trzeci hodowców najlepszych ogierów z regionu radomskiego gościła Stadnina Koni Kozienice. Wyjątkowo niesprzyjająca aura spowodowała konieczność przeniesienia tej z założenia plenerowej imprezy pod dach krytej ujeżdżalni, gdzie licznie przybyła publiczność mogła w przyjemnej atmosferze podziwiać prezentowane konie. Honorowy patronat nad wystawą objęli : Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Powiatu Kozienice oraz Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta Kozienice. Patronat medialny sprawował kwartalnik Polskiego Związku Hodowców Koni - "Hodowca i Jeździec". Na wystawie zaprezentowano ogółem 42 młode, 2,5-letnie ogiery, które były oceniane i kwalifikowane do wpisu do ksiąg przez Komisję w składzie: Wiesław Niewiński - Kierownik WZHK w Białymstoku (przewodniczący), Jerzy Gawarecki - dyrektor Stada Ogierów w Kętrzynie, Andrzej Kopczyk - Kierownik Pomorskiego Związku Hodowców Koni. Czempionem wystawy został doskonały, kasztanowatej maści ogier ROTMANS prezentowany przez Wiesław Urawskiego z Łękawicy, gm, Grabów nad Pilicą, pow. Kozienice. Ogier ten zachwycał wyjątkową urodą, bardzo dobrym pokrojem i suchością tkanki. Do wpisu do ksiąg został zakwalifikowany z bonitacją 84 pkt. Tytuł V-ce czempiona przypadł w udziale ogierowi JARMARK wyhodowanemu przez p.Edwarda Fliszkiewicza z Solca nad Wisłą w powiecie lipskim, który został wyłoniony z grupy sześciu ogierów zbonitowanych na 83 pkt, pokonując pozostałą stawkę świetnym ruchem w kłusie. Warto nadmienić, że aż 27 ogierów uzyskało ocenę bonitacyjną powyżej 80 punktów, a jedynie 2 ogiery słabszej jakości nie uzyskały wymaganego minimum kwalifikującego do wpisu do ksiąg. Najliczniej reprezentowana grupą była stawka pięciu ogierów ? synów szwedzkiego ardena AKTIV, dwa ogiery pochodziły po czempionie Krajowej Wystawy z Poznania ogierze SZATYN i również 2 po ogierze SIR. ¦rednia bonitacja ocenionych ogierów to 80,61 pkt, natomiast średnia ocena 10-ciu najlepszych to 82,8. Na uwagę zasługuje fakt nagrodzenia wszystkich hodowców prezentujących ogiery na wystawie , co było możliwe dzięki przychylności i hojności licznego grona instytucji i firm sponsorujących tę imprezę .t.j. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Powiatu Kozienice, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Kozienice, Starosta Powiatu Lipsko, Starosta Powiatu Zwoleń, Starosta Powiatu Radom, Wójt Gminy Magnuszew, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Poseł Zbigniew Kuźmiuk, TUW "TUW", Mazowiecka Izba Rolnicza, eksporterzy koni KAT-POL, POL-MADI, POL-EKSPORT. Za ten wielki wkład i pomoc w organizacji wystawy serdecznie wszystkim dziękuję.

Jacek Hebda - Kierownik WZHK-O/Radom


 KOZIENICE PO RAZ DRUGI

Stadnina Koni Kozienice już po raz drugi gościła w swoich obiektach hodowców ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty , którzy uczestniczyli w dniu 22 września b.r.w Wystawie-Sprzedaży Ogierów, jaką po raz 47 zorganizował Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. Odbywana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Kozienickiego i Burmistrza Miasta Kozienice impreza zgromadziła rekordową stawkę 54 ogierów będących własnością hodowców z rejonu 8 powiatów obsługiwanych przez biuro WZHK-O/Radom. Tak duża ilość koni była efektem wprowadzonych zmian do zasad udzielenia wpisu do ksiąg stadnych nakładających na właścicieli wszystkich zakwalifikowanych wcześniej na przeglądach hodowlanych ogierów obowiązek przedstawienia ich do publicznej oceny na aukcji. Komisja oceniająca ogiery pracująca pod przewodnictwem Kierownika WZHK w Białymstoku mgr inż. Wiesława Niewińskiego dokonywała korekty oceny bonitacyjnej oraz podejmowała decyzję o udzieleniu wpisu do księgi hodowlanej. W tym roku werdyktem Komisji tytuł czempiona przypadł w udziale gniademu ogierowi "PARTER", którego wystawcą był Jakub Jaworski z Cychrowskiej Woli w pow. kozienickim. PARTER do doskonały typowo i jakościowo ogier, bardzo poprawnie zbudowany, którego w tym roku można było już podziwiać jako uczestnika Krajowego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie. Wiceczempionem wystawy został ogier BLEZER hodowli Józefa Chmielewskiego z Regowa Starego , pow.Kozienice, który również w lipcu b.r. był prezentowany w Kętrzynie. Obydwa ogiery to synowie zasłużonego w hodowli radomskiej ardeńskiego ogiera AKTIV, który jest dzierżawiony ze Stada Ogierów w Łącku .Warto tu nadmienić , że w pierwszej dziesiątce najlepszych ogierów na tegorocznej wystawie znalazły się jeszcze dwa ogiery - synowie AKTIVA. Ponadto do doskonalenia miejscowej hodowli Komisja Oceny zdecydowała się uznać dwa bardzo dobrej jakości ogiery rasy belgijskiej. Natomiast jedynie 4 ogiery nie zostały przez Komisje zakwalifikowane do wpisu do ksiąg. Hodowcy najlepszych ogierów zostali nagrodzeni okolicznościowymi pucharami, nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi, które wyasygnowały instytucje współpracujące ze Związkiem takie jak : Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starostwo Kozienice, Starostwo Lipsko, Starostwo Zwoleń, Starostwo Radom, Urząd Miasta i Gminy Kozienice, Urząd Miasta i Gminy Lipsko, Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, Urząd Gminy Magnuszew, TUW "TUW", Mazowiecka Izba Rolnicza, poseł do europarlamentu Zbigniew Kuźmiuk. Wręczenia nagród dokonywali parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji państwowej i instytucji samorządowych.

Imprezie towarzyszył również pokaz koni pełnej krwi angielskiej zorganizowany przez Stadninę Koni Kozienice. Po zakończonej ocenie i prezentacji przystąpiono do transakcji handlowych w efekcie czego sprzedano stosunkowo niewielką ilość 12 ogierów w przeważającej części zakupionych przez hodowców z innych rejonów kraju t.j. woj.świętokrzyskie, woj.lubelskie, woj.podkarpackie, woj.,łódzkie Ceny uzyskiwane za te rozpłodniki wahały się od 8000 do 12000 złotych. Ogiery na które nie znaleźli się nabywcy w dniu aukcji będą sprzedawane bezpośrednio z gospodarstw, a wykaz tych oferowanych do sprzedaży koni znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTY.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli za udzielone wsparcie, bo to właśnie przede wszystkim dzięki ich pomocy i zaangażowaniu możliwe było zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

Jacek Hebda - Kierownik WZHK - O/Radom


 Po raz pierwszy w Kozienicach

   46 wystawa-sprzedaż ogierów rasy polski koń zimnokrwisty zorganizowana przez Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie w dniu 23 września była w tym roku imprezą wyjątkową. Po raz pierwszy bowiem na arenę prezentacji oraz hodowlanej rywalizacji potężnych ogierów zimnokrwistych wybrano słynącą końmi pełnej krwi angielskiej Stadninę Koni w Kozienicach. Dzięki uprzejmości gospodarzy tego wspaniałego obiektu oraz biorąc pod uwagę doskonałe wyniki hodowlane osiągane na imprezach rangi regionalnej i ogólnopolskiej przez członków Powiatowego Koła Hodowców Koni w Kozienicach, jak również uwzględniając wielką życzliwość i pomoc okazywaną przez lokalne władze ,WZHK-Oddział Radom podjął właściwą decyzję o usytuowaniu tej wystawy w tak dogodnym miejscu. Patronat honorowy nad wystawą sprawowali : Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice. W wystawie uczestniczyli hodowcy z regionu radomskiego, którzy licznie przybyłej w sobotnie przedpołudnie publiczności zaprezentowali stawkę 35 młodych , 2,5 letnich ogierów przeznaczonych do sprzedaży zarówno w systemie kredytowym z udziałem środków z Funduszu Postępu Biologicznego , jak i w obrocie gotówkowym. Czteroosobowa Komisja pod przewodnictwem Kierownika WZHK w Białymstoku mgr inż. Wiesława Niewińskiego dokonywała szczegółowej oceny każdego ogiera, analizując prawidłowość takich elementów jak typ rasowy i płciowy, budowa tułowia, kończyn i kopyt czy wreszcie bardzo istotnych predyspozycji do ruchu w stępie i kłusie. Czempionem wystawy z bardzo wysoką notą 84 punktów bonitacyjnych został jasnogniady ogier FORTEL (po Boletto od Fala po Hegund), własności Józefa Molgi ze Skaryszewa w powiecie radomskim. Tytuł pierwszego V-ce czempiona zdobył kasztanowaty, z belgijskim rodowodem GRAM prezentowany przez Lucjana Bartkiewicza ze Słupicy, a splendor v-ce czempiona nr 2 przypadł w udziale ogierowi BIDON (Salon - Boma po Bom) ze stajni Kazimierza Jaworskiego z Cychrowskiej Woli, pow. Kozienice. Rekordzistą w ilości przygotowanych i przedstawionych na aukcji ogierów okazał się Kazimierz Ogrodziński z Woli Magnuszewskiej, który do oceny na plac wystawowy doprowadził aż 6 świetnie ruszających się koni. Wystawcy najlepszych ogierów zostali uhonorowani okolicznościowymi flots, pucharami i upominkami, natomiast wszyscy właściciele prezentowanych ogierów otrzymali liczne nagrody rzeczowe , które wręczali przedstawiciele instytucji wspierających i sponsorujących wystawę. Specjalnym wyróżnieniem - odznaką Zasłużony dla hodowli koni na Mazowszu uhonorowano wielkiego hodowcę, wspaniałego człowieka i miłośnika koni - Stefana Ogrodzińskiego z gminy Magnuszew. Dodatkową atrakcją towarzyszącą wystawie-sprzedaży był pokaz koni pełnej krwi angielskiej zorganizowany przez Stadninę Koni Kozienice. Podziwiać można było zarówno ogiery czołowe, doskonałe klacze jak i tegoroczny przychówek. Po uroczystym podsumowaniu wystawy przystąpiono do realizacji transakcji kupna-sprzedaży, w efekcie czego blisko połowa z przedstawionych ogierów zmieniła właścicieli, zasilając ośrodki hodowlane zarówno w regionie radomskim jak też w województwach : łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Jacek Hebda - Kierownik WZHK-O/Radom


 WYSTAWA W JEDLNI

    Jedlnia Letnisko to niewielka miejscowość w powiecie radomskim położona na skraju Puszczy Kozienickiej , w której blisko pół wieku temu odbyła się pierwsza regionalna wystawa koni hodowlanych zorganizowana przez Okręgowy Związek Hodowców Koni. Pamięć o tym wydarzeniu kładącemu podwaliny pod zasady hodowlanej rywalizacji i przyszłe sukcesy hodowców ziemi radomskiej była inspiracją do podjęcia wysiłku przez Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie do zorganizowania w tym miejscu imprezy o podobnym charakterze w celu prezentacji aktualnego dorobku i postępu hodowlanego w szczególnie ulubionej na tym obszarze rasie koni jaką rasa Polski Koń Zimnokrwisty. Wystawa została objęta honorowym patronatem Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a dzięki uprzejmości gospodarza ośrodka Pana Ryszarda Różańskiego udało się w obiektach stajennych i na placu wystawowym zaprezentować ponad trzydzieści klaczy i ogierów , które poddane zostały wnikliwej ocenie przez trzyosobową Komisję w składzie : inż.Edward Pawlin - emerytowany, wieloletni Kierownik OZHK w Radomiu, który pełnił funkcję przewodniczącego oraz Kierownik biura OZHK w Kielcach inż. Wojciech Semik i Gł.Specjalista OZHK w Lublinie - mgr inż. Andrzej Kosior. Zgodnie z regulaminem u prezentowanych koni oceniano w skali od 1 do 10 pkt następujące cechy : typ, pokrój, ruch oraz kondycję,pielęgnację i ogólne przygotowanie konia do wystawy. Wśród 21 przedstawionych klaczy najwyższą notę i tytuł czempiona zdobyła wyjątkowej urody dziesięcioletnia kasztanowatej maści klacz GAPA , córka zasłużonego dla hodowli radomskiej ogiera ELAND (syn Elbganga) oraz klaczy GROTA po sztumskim ogierze GARDAN. Czempionka oprócz doskonałego wycenionego na 10 pkt.typu otrzymała również maksymalną notę za pokrój oraz przygotowanie i sposób prezentacji .Wystawcą tej wybitnej klaczy był młody hodowca z Jedlni Letnisko - Paweł Wożeński. Pasjonująco wyglądała rywalizacja o II miejsce i tytuł wiceczempiona, którą ostatecznie po dogrywce wskazaniem Komisji wygrała faworytka publiczności jasnogniada, świetnie ruszająca się PSZENICA, po ardeńskim ogierze HERCULES ,a od POKORNEJ, córki słynnej w okręgu radomskim Pasterki i Jasyra, której właścicielem był Franciszek Warchoł z Pionek. Trzecie miejsce ostatecznie przypadło klaczy o nazwie IRANDA (IRAN- RAPA po Rolltan), która prezentował pan Jerzy Kwieciński z Zielonki Nowej w powiecie zwoleńskim. W stawce ocenionych klaczy najliczniejszą grupę stanowiły córki ogiera HERCULES ( 4 szt.) oraz po 3 wnuczki równie znanych ardenów HAMPUS i CARVON. W mniej licznej (6 szt.) , ale bardzo wyrównanej stawce ogierów I miejsce i tytuł czempiona wywalczył ardeński , 10 letni ogier AKTIV, własności Stada Ogierów w Łącku, którego prezentował dzierżawca i jednocześnie najbardziej zasłużony hodowca radomski pan Bolesław Wziątek ze Słupicy gm. Jedlnia Letnisko. AKTIV zachwycił wszystkich idealnym typem, prawie bezbłędnym pokrojem i przede wszystkim fenomenalnym ruchem , którym zdecydowanie górował na tle pozostałych ogierów. Dzięki postojowi tego konia na punkcie kopulacyjnym w Słupicy w rejonie utrzymywania przez hodowców bardzo dobrej jakości klaczy hodowlanych należy mieć nadzieję na właściwe i efektywne wykorzystanie jego wielkiego potencjału hodowlanego. Tytuł wiceczempiona przypadł ur. w 1999 r. ogierowi VIGOR (HINDUS - VERA po Vilôr), którego właścicielem jest pan Stanisław Jesionek z Gulinka, gm. Zakrzew. VIGOR to między innymi uczestnik ubiegłorocznej Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, gdzie zajął wysokie III miejsce, a na wystawie w Jedlni otrzymał najwyższą notę za sposób prezentacji i przygotowania do pokazu, zwracając na siebie uwagę przepięknie zaplecioną grzywą. III miejsce wśród ogierów zajął gniady z nowojankowickim rodowodem SIR, którego właścicielem i wystawcą był pan Artur Fliszkiewicz z Solca nad Wisłą. SIR (GOURMET-SENTA po Brytan) to czempion ubiegłorocznej aukcji w Chronówku oraz uczestnik krajowego czempionatu koni zimnokrwistych w Kętrzynie gdzie uplasował się na wysokim szóstym miejscu.

   Dzięki zaangażowaniu i wsparciu udzielonemu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starostę Powiatowego w Radomiu, Starostę Powiatowego w Kozienicach, Starostę Powiatowego w Zwoleniu, Wójta Gminy Jedlni Letnisko , Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew oraz radomskiego Oddziału WZHK wystawcy najlepszych koni otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe upominki. Specjalną nagrodą i medalem uhonorowano klacz LAGUNĘ - matkę klaczy i ogierów hodowlanych oraz jej właściciela pana Tadeusza Kowalczyka z Dziecinowa w powiecie kozienickim. Ponadto wykorzystując szczególna okazję i obecność przedstawicieli administracji państwowej i władz samorządowych dokonano uroczystego wręczenia najbardziej zasłużonym hodowcom z regionu radomskiego Złotych Odznak Polskiego Związku Hodowców Koni. To prestiżowe wyróżnienie otrzymali : p.Zbigniew Wiśnik z Otalążki, p. Marek Janiec z Piaseczna, p. Edward Fliszkiewicz z Solca nad Wisłą i p. Stanisław Jesionek z Gulinka. Dodatkową atrakcją towarzyszącą wystawie był pokaz koni innych ras, przejażdżki bryczkami i powozami po malowniczej okolicy zalewu w Siczkach oraz przygotowane przez gospodarza terenu propozycje kulinarne. Wystawie towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie licznie przybyłej publiczności, na co wpływ miały przede wszystkim urodziwe klacze i ogiery , ale również dogodny termin, położenie ,łaskawa aura i właściwa oprawa tej wyjątkowo udanej imprezy.

Jacek Hebda - Kierownik WZHK-O/Radom

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu    strefa_konia@o2.pl