Uroczystość poświęcenia sztandaru 30 sierpnia 2015r.


Wojewódzki Zwi±zek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu    strefa_konia@o2.pl