Opłaty
      

1 Paszport hodowlany:

opis słowny i graficzny + mikroczip 79,20 zł

zarejestrowanie koniowatego 41,80 zł

wydanie paszportu 4,00 zł

125,00 zł
2 Opis graficzny 53,50 zł
3 Wszczepienie mikroczipu 71,20 zł
4 Zidentyfikowanie konia rasy:

-pełna krew angielska,

-czysta krew arabska,

-kłusak,

-kuc szetlandzki

95,30 zł
5 Wydanie duplikatu paszportu 150 zł
6 Dokonanie zmiany w rejestrze koniowatych (np. zmiana posiadacza konia) 17,50 zł
7 Zmiana nazwy konia/nadanie nazwy koniom sprowadzonym spoza granic kraju 115 zł
8 Wpisowe od założenia nowego punktu kopulacyjnego (w tym szkolenie i materiały informacyjne) 150 zł
9 Nadzór i prowadzenie dokumentacji hodowcy dla stada objętego ochroną 50 zł
10 Roczna składka członkowska 30 zł
11 Duplikat dokumentu hodowlanego (licencji, dowodu urodzenia) 75 zł
12 Duplikat świadectwa pokrycia klaczy 50 zł
13 Rejestracja konia z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym 139,50 zł
14 Klasyfikacja klaczy programowej Z.SZTUM/Z.SOK. 30 zł

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY ZOOTECHNICZNE


1 OKS- ocena wartości użytkowej klaczy starszej (składka za klacz starszą)
- ze źrebięciem
- bez źrebięcia
 
20 zł
10 zł
2 OKM i WKM –ocena wartości użytkowej klaczy młodej i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej) 70 zł
3 OKM i WKM –ocena wartości użytkowej klaczy młodej i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej) dla członków 40 zł
4 OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego (składka od ogiera starszego) 100 zł
5 Wydanie licencji 5 zł
6 OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego (Składka od ogiera starszego) 100 zł
7 OOM i WOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego i wpis do księgi (licencja dla ogiera młodego), w tym: ocena wartości użytkowej - 100 zł, wpis do księgi - 100 zł 200 zł
8 POW – ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności 20 zł
9 POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności 40 zł
7 PK –ocena wartości użytkowej klaczy młodej (w tym wstępne próby dla klaczy hc i kn) 30 zł
8 OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego 8 zł

Nr konta: 562030 0045 1110 0000 0015 1290


Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu    strefa_konia@o2.pl