OGŁOSZENIE

W dniu 03.07.2021r w KJ Aromer w Józefinie odbędzie się Młodzieżowy Czempionat Koni Wszystkich Ras Chętni mogą przesyłać zgłoszenia.

Regulamin.

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU

Grupa Delegatów na Walny Zjazd PZHK zebrała podpisy i złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK

Wniosek do wglądu w załączeniu.


Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2021-ostateczne terminy

Podajemy ostateczne terminy tegorocznych MPMK. wszystkie edycje tych zawodów wracają do „starej lokalizacji” czyli SO w Łącku. Stado to usytułowane jest w środku Polski, a na terenie tego ośrodka zostały wykonane trudne prace modernizacyjne, mające na celu stworzenie odpowiedniej infrastruktury, m.in. placów i rozprężalni, pod organizowane zawody sportowe. Ważne, że idąc na plac konkursowy nie trzeba pokonywać ruchliwej drogi dojazdową do Płocka.

Od wspólnie organizowanych MPMK w WKKW i ujeżdżenia zostały oddzielone najliczniej obsadzone skoki, co z powodów Covidu i przypadków herpeswirusa wydaje się słuszną decyzją.

Pierwsze odbędą się MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi pod koniec sierpnia. Jak już pisaliśmy, ich regulamin wzorowany jest na zasadach rozgrywania MŚMK rozgrywanych w tej konkurencji, i mają stanowić kwalifikację do tej imprezy. Ujeżdżenie i WKKW zostały ujęte wspólnie, ale jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji, które finały – czy WKKW czy ujeżdżenie, odbędą się w sobotę, a które czy niedzielę. Organizatorzy pragną, aby zawodnicy z każdej dyscypliny byli odpowiednio uhonorowani i czuli, że uczestniczą w ważnej imprezie, a nie tylko kolejnych zawodach sportowych.

Klamrą spinającą wszystkie MPMK są skoki, które mają szansę stać się wielkim świętem hodowców, właścicieli, zawodników i wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną.

Terminy MPMK 2021r.:
· 28-29.08. powożenie
· 9-12.09. ujeżdżenie/ WKKW
· 17-19.09. skoki przez przeszkody


Dobre praktyki w hodowli koni z rekomendacjami Polskiego Związku Hodowców Koni

Polski Związek Hodowców Koni w tro­sce o do­bro­stan ko­ni opracował Kodeks do­bry­ch prak­tyk w hodow­li ko­ni. Zespół w składzie: dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN), dr hab. Dorota Lewczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN), dr lek. wet. Marek Tischner (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) wsparty przez konsultantów: prof. dr. hab. Zbigniewa Jaworskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i dr. Jacka Łojka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) przygotował dokument, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości hodowców i użytkowników koni poprzez ich edukację z zakresu hodowli, chowu i użytkowania koni.

Podstawowym obowiązkiem każdej osoby, która decyduje się na rozmnażanie zwierząt, jest zdobycie jak najszerszej wiedzy i odpowiednich warunków ZANIM rozpocznie hodowlę koni. Dobre Praktyki w hodowli koni z rekomendacjami PZHK (DP-PZHK) jest opracowaniem, które ma na celu wsparcie przede wszystkim hodowców w rozwoju odpowiedzialnej hodowli zwierząt, lecz nie jest podręcznikiem chowu, hodowli czy użytkowania koni. Zawiera zalecenia prawodawstwa unijnego i krajowego oraz wskazania wynikające z zasad zootechniki oraz rezultatów naukowych projektów unijnych i krajowych dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich. Nie zastępuje jednak regularnego zdobywania wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia pracy hodowlanej i zapewnienia dobrostanu hodowanych zwierząt.

Dobre praktyki w hodowli i chowie koni z rekomendacjami Polskiego Związku Hodowców Koni


KOMUNIKAT O OBOWIĄZKU REJESTRACJI DOKUMENTÓW WYDANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY UE.

Szanowni Państwo,

Polski Zwiazek Hodowców Koni przypomina, że wszystkie koniowate dla których dokumenty wydał podmiot w innym państwie członkowskim UE znajdujące się na terenie Polski powinny zostać zgłoszone przez właścicieli do Centralnej Bazy Danych Koniowatych prowadzonej przez PZHK.

Wynika to z art.27 pkt. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 roku który mówi:

„Niezależnie od instytucji wydającej, która wydała dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 14, art. 29 lub art. 32, posiadacz zwierzęcia z rodziny koniowatych zapewnia złożenie dokumentu identyfikacyjnego w instytucji wydającej, o której mowa w art. 5 ust. 1, odpowiedniej dla kategorii zwierzęcia z rodziny koniowatych w państwie członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo, w którym znajduje się zwierzę z rodziny koniowatych, w celu przekazania danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, w ciągu 30 dni od:

a) wydania dokumentu identyfikacyjnego zgodnie z art. 9 ust. 1 przez instytucję wydającą poza państwem członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo;
b) wprowadzenia zwierzęcia z rodziny koniowatych do państwa członkowskiego, w którym położone jest gospodarstwo, z innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem:
(i) koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nie dłuższy niż 90 dni;
(ii) ogierów utrzymywanych w danym państwie członkowskim w sezonie rozpłodowym;
(iii) klaczy utrzymywanych w danym państwie członkowskim do celów hodowlanych przez okres nieprzekraczający 90 dni; 3.3.2015 L 59/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL
(iv) koniowatych przebywających w obiekcie weterynaryjnym z przyczyn medycznych;
(v) koniowatych przeznaczonych do uboju w ciągu 10 dni od ich wprowadzenia.

Aby zarejestrować konia z dokumentem wydanym przez obcy podmiot należy zgłosić się do OZHK/WZHK https://www.pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/ na swoim terenie z dokumentem identyfikacyjnym konia i wypełnionym wnioskiem https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/wozk-zagr.pdf


Sprzedam : Klaczkę i ogierka rasy śląskiej:

ANABELLA 616008660306318 ur. 2018/01/13 maści karej
po ADMIRAŁ (EX ALBERT) 973 G Wł
od AFRODYTA 27 G Wr

ASIK 616008660053319 ur. 2019/01/01 maści karej
po ADMIRAŁ (EX ALBERT) 973 G Wł
od AFRODYTA 27 G Wr

 


Uwaga! Wysoka nagroda dla znalazcy.

Uwaga w nocy z dnia 16 na 17 sierpnia 2019 z pastwiska na terenie pow. nowosądeckiego gm .Chełmiec skradziono 5 klaczy rasy śląskiej.
Opisy słowne i graficzne koni w załączeniu:

- Bali, maści kara, ur.2006r.,o nr. przyżyciowym 616008670062306, o wym: 168 wzrostu, obwód klatki piersiowej 203, nadp. 23

- D-Humana, maści kara, ur. 2008r, o nr przyżyciowym 616008670051508 o wym: 168 wzrostu, obwód klatki piersiowej 209, nadp. 23

- Liza, maści siwa, ur. 2005r, o nr przyżyciowym 616008690032005,o wym: 168 wzrostu, obwód klatki piersiowej 200, nadp. 24

- Rola, maści kara, ur 2008, o nr przyżyciowym 616008670125608, o wym: 170 wzrostu, obwód klatki piersiowej 212, nadp. 24

- Lavenda, maści siwa, ur.2003r., o nr przyżyciowym 616008550022303, o wym: 169 wzrostu, obwód klatki piersiowej 210, nadp. 22

 

oraz klacz rasy zimnokrwistej wraz z źrebakiem.

- Ursinia, maści kaszt. ur. 2015r., o nr transpondera 616098200182774

- Ural , maści kaszt. ur. 15.04.2019r, o nr transpondera 616098200260553

 

Wszystkie osoby mogące pomóc w odnalezieniu koni proszone są o kontakt z biurem Małopolskim Związkiem Hodowców Koni w Krakowie p[od numerem 12 657 02-25 oraz 666 055 055. Za wskazanie miejsca przebywania koni przewidziana jest nagroda w wysokości 10 000zł https://www.facebook.com/birmusia/posts/1145556219165610


SPRZEDAM:

Ogier CARLO DU PRE D’AWEE 14 G OL

Od JAMBAR VAN KEYSERSHOF
Po TORNADE DE LANSIVAL
84 pkt. 165-225-31
Zasadnicza próba wysiłkowa zrywki 60/60
Tel: 500 891 996
Wilczkowo, 11-135 Lubomino


PRZEJAŻDŻKI WOZEM:

Przejażdżki wozem turystycznym

Imprezy okolicznościowe

Wesela, komunie, imprezy firmowe i inne

tel: 661 737 480

UWAGA !!!

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Unii Europejskiej 2015/262 w sprawie identyfikacji koni wskutek czego od tego momentu zacznie obowiązywać nowy wzór paszportu konia.

W związku z tym wszystkie konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) i wcześniej muszą bezwzględnie być zidentyfikowane i zaopatrzone w paszporty do końca 2015 roku !!!

Przekroczenie tego terminu będzie się wiązać z wydaniem zamiast paszportu tak zwanego dokumentu zastępczego, co uniemożliwi sprzedaż konia na ubój rzeźny w celach konsumpcyjnych zarówno na rynek zewnętrzny (eksport do Włoch) jak i do rzeźni krajowych .

Jednocześnie przypominamy, że czas oczekiwania na opis i wydanie paszportu od momentu zgłoszenia konia do identyfikacji wynosi 90 dni dlatego apelujemy , aby właściciele koni, których to dotyczy dokonali zgłoszenia nie później niż do dnia 30 września 2015 roku.


UWAGA HODOWCY!!!

Informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie kończy działalność. Od 1 grudnia 2015 r. materiał biologiczny do badań pochodzenia, zarówno krew, jak i włosy, a także wszelką korespondencję dotyczącą badań prosimy kierować na adres:

Instytut Zootechniki PIB
Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt
Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Kontakt:
666 081 310 – mgr Agnieszka Fornal
666 081 313 – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
666 081 327 - sekretariat

 


Uwaga - oszustwo wydawnicze!

Szanowni hodowcy i właściciele koni,

Do biura PZHK napływają zgłoszenia o oszustwach związanych z zakupem albumu o koniach zimnokrwistych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory poinformowały nas o tym fakcie, otrzymały zupełnie inne publikacje niż oczekiwały (m.in. książki kompletnie nie związane z branżą). Niepokojący jest fakt, że potencjalni kupcy informowani są, że sprzedawca otrzymał ich numer kontaktowy z biura PZHK.

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że nie ma z powyższą sprawą nic wspólnego i nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a hodowców posiadających zarejestrowane punkty kopulacyjne (dane dostępne publicznie) prosimy o szczególną ostrożność. PZHK nie prowadzi sprzedaży telefonicznej, a cała oferta wydawnicza Związku i numer konta bankowego znajdują się wyłącznie na naszej stronie internetowej

 


STANÓWKA

STANÓWKA OGIEREM MAŁOPOLSKIM BON

od 1933 TOLEDO po 3337 BELISIMA

stajnia Buńczuk

tel: 696 682 641


KOMUNIKAT w sprawie zwrotu grzbietów „Świadectw pokryć klaczy”

Polski Związek Hodowców informuje, że zgodnie z &10, ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich” „ Jedną część oryginału świadectwa pokrycia klaczy, o którym mowa w ust. 1, wystawianego bezpośrednio po pokryciu, otrzymuje właściciel klaczy, a drugą część oryginału podmiot prowadzący punkt kopulacyjny przekazuje podmiotowi prowadzącemu księgę hodowlaną lub rejestr, do którego jest wpisany ogier użyty do krycia.”

Zgodnie z procedurą wprowadzoną przez PZHK, aby otrzymać druki ‘Świadectw pokryć klaczy” na następny rok, grzbiety „Świadectw pokryć klaczy” należy zwrócić po sezonie krycia, najpóźniej do 15 stycznia następnego roku.


NOWE CENY PASZPORTÓW

Informujemy, że od dnia 19 sierpnia obowiązywać będą nowe ceny za identyfikację koniowatych – wystawienie paszportów konia. Niżej przedstawiamy treść Rozporządzenia MRiRW w tej sprawie. Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.


W ZWIĄZKU Z LICZNYMI INFORMACJAMI ,KTÓRE DOCIERAJĄ DO BIURA ODNOŚNIE ROZPROWADZANIA KSIĄŻEK O TEMATYCE KOŃSKIEJ ,,RZEKOMO" ZA ZGODĄ BĄDŹ NAMOWĄ KIEROWNIKA -

PRZESTRZEGAMY !!!!!!!

I POWIADAMIAMY ŻE TAKICH INFORMACJI KIEROWNIK NIE UDZIELAŁ I PROSIMY O NIEKUPOWANIE ŻADNYCH KSIĄŻEK I POZYCJI CHYBA ŻE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KIEROWNIK
JACEK HEBDA


KOMUNIKAT CZIPOWANIE KONI SPORTOWYCH.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2013r. przez FEI obowiązku czipowania koni zgłaszanych do rejestracji w FEI, Polski Zwiazek Hodowców Koni i Polski Zwiazek Jeździecki informują, że w celu wszczepienia transpondera, właściciele powinni zwrócić się do Okręgowego/Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na terenie którego stacjonuje koń. Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Dz. U. z 2009 r. Nr 116 poz. 976 czipowanie koni jest dokonywane przez pracowników OZHK/WZHK oraz inne osoby w tym lekarzy weterynarii, które zawarły stosowną umowę z OZHK/WZHK. Aktualna lista osób upoważnionych do identyfikacji znajduje się na stronie http://www.pzhk.pl w zakładce „Paszport koniowatych”. Wszczepiane koniom transpondery muszą pochodzić z puli/ewidencji prowadzącego rejestr koniowatych.

 


KOMUNIKAT!!!

Polski Związek Hodowców Koni, przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie identyfikacji koniowatych „koniowate urodzone na terytorium Wspólnoty są identyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane źrebię, lub w terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później”

W związku z powyższym, przypominamy, że zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji, źrebięta muszą być zgłaszane do identyfikacji zaraz po urodzeniu, najpóźniej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA!!! Dotyczy to wszystkich koni, również tych, które nie opuszczają gospodarstwa.

 


KOMUNIKAT!!!

Polski Związek Hodowców Koni, informuje, że decyzją Instytutu Zootechniki ogiery zimnokrwiste przeznaczone do krycia klaczy w programach ochrony zasobów genetycznych w typie sokólskim i sztumskim muszą posiadać w rodowodzie 75% krwi odpowiednio sokólskiej i sztumskiej oraz wymiary:

typ sokólski -wzrost 155-165, obwód nadpęcia 25-27 cm,

typ sztumski- wzrost 155-169, obwód nadpęcia 26-30 cm


Wszystkie ogiery nie spełniające wyżej opisanych norm nie znajdą się na liście ogierów dopuszczonych do krycia w programach ochrony na 2013 rok.


Oferujemy Państwu możliwość wydzierżawienia dużej, ogrodzonej działki do jazdy konnej. Działka przylega do jezdni Radom - Kozienice na obrzeżach Radomia, z drugiej strony przylega do Puszczy Kozienickiej. Z boku znajduje się często uczęszczana restauracja.
Można organizować przejażdżki konne po Puszczy Kozienickiej wjeżdżając do lasu bezpośrednio z działki. W pobliżu znajduje się zalew w Siczkach.

Oferty należy składać na adres:

sigma4@tlen.pl
tel. 692-702-121


INFORMUJEMY O FIRMACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIOREM I UTYLIZACJĄ PADLINY

"BACUTIL" Sp.J. Dęblińska 18, Puławy, tel. 81 882 47 27

PP-H "Hetman" Sp. z o.o. Unin, 08-400 Garwolin, tel. (0..25) 683-05-29, 698 040 806

Olszówka 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. (0..56) 683-25-62

STRUGA S.A. Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo, tel. 602 728 987, 696 438 781

PUNKT ZBIORCZY PADLINY 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 87, tel. 692 364 361, 660 897 516

"AMBA" Sp.z.o.o. ul. Ryszrda Siemiątkowskiego 27, 06-540 Radzanów, tel.23 679 80 09


HODOWLA LISÓW

PCIN POW. LIPSKO, 048 375 00 26

POLICZNA POW. ZWOLEŃ, 048 677 00 79, 692 686 955

GŁUSZYNA POW. PRYSUCHA, 048 671 00 64, 606 306 756


Uwaga ważne !!!

Komunikaty Polskiego Związku Hodowców Koni

1) Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, realizując wniosek Walnego Zjazdu, postanowił, że od 2014 roku klacze rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, będą mogły być wpisane do księgi po zdaniu jednej z prób dzielności określonych w programach hodowlanych (wierzchowa lub zaprzęgowa).

2) Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, realizując wniosek Walnego Zjazdu, postanowił, że od 2011 roku wszystkie młode ogiery rasy polski koń zimnokrwisty kwalifikowane i wpisywane do księgi na wystawach – aukcjach, muszą być poddawane publicznie wstępnej zaprzęgowej próbie dzielności.


Besterly® Pasze dla koni

www.besterly.com.pl

Besterly® - pasza dla koni – produkowana znajlepszych surowców.

Jej skład jest dostosowany do wymagań koni w zależniści od stanu

fizjologicznego i aktywności. Dzięki wysokiej wartości odżywczej

i dobrej smakowitości zwierzęta chętnie ją zjadają i szybko się

rozwijają. Besterly® jest gwarancją najlepszych efektów w hodowli

i w użytkowaniu koni.

Kontakt: tel.kom.48 606 750 558 e-mail: porlowski@deheus.pl


 LISTA OGIERÓW SZTUMSKICH I SOKÓLSKICH PRZEZNACZONYCH DO KRYCIA KLACZY
UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE OCHRONY JEST UDOSTĘPNIONA NA STRONIE
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI WWW.PZHK.PL W ZAKŁADCE "PROGRAMY
OCHRONY"
.


Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu    strefa_konia@o2.pl