Opłaty

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych

Wykonanie czynności związanych z identyfikacją koniowatych Opłata

dokonanie identyfikacji koniowatego - opis słowny i graficzny oraz wszczepienie transpondera

130 zł
dokonanie identyfikacji koniowatego - wszczepienie transpondera (doczipowanie) 100 zł
dokonanie słownego i graficznego opisu koniowatego 80 zł
zarejestrowanie koniowatego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, wprowadzenie do bazy, nadanie rasy, nadanie numeru identyfikacyjnego) 80 zł
zidentyfikowanie konia zgodnie z zasadami księgi hodowlanej – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich 80 zł
wydanie unikalnego dokumentu identyfikacyjnego, duplikatu jako pierwszego dokumentu, zastępczego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego 20 zł
wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego jako kolejnego dokumentu 300 zł
wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, 50 zł
wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego 50 zł
sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie przekazano oryginałów dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 – w przypadku wydawania zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 (bez świadectwa pokrycia/unasienniania/DNA) 300 zł
sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/963, jeżeli przekazano oryginały dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 (ze świadectwem pokrycia/inseminacji/DNA) 100 zł
zarejestrowanie koniowatego przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub urodzonego w Polsce, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, skan dokumentu, wprowadzenie do bazy) 100 zł
sprawdzenie tożsamości koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezionego z innego państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego 200 zł
wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego (zarejestrowanie wkładki w bazie) 30 zł
dokonanie wpisu w zakresie znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, lub licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym 50 zł
przeniesienie własności koniowatego (zmiana właściciela) 35 zł
dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiana danych właściciela, uzupełnienie numeru gospodarstwa) 35 zł
upoważnienie OZHK/WZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR 20 zł
   
doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat, zastępczy dokument identyfikacyjny, nowy dokument identyfikacyjny, tymczasowy dokument identyfikacyjny - Opłata zgodnie z cennikiem operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego czyli Poczty Polskiej

Wysokość opłat zootechnicznych obowiązujących w 2023 r.

 

OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej
(składka za klacz starszą)
– ze źrebięciem 20 zł
– bez źrebięcia 10 zł
 
OKM i WKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej)
70 zł
OKM i WKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej) dla członków
40 zł
Wydanie licencji 5 zł
OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego
(składka od ogiera starszego)
100 zł
OOM i WOM – ocena wartości użytkowej ogiera
młodego i wpis do księgi (licencja dla ogiera młodego),
w tym:
ocena wartości użytkowej - 100 zł,
wpis do księgi - 100 zł
200 zł
POW – ocena wartości użytkowej ogiera
w polowej wstępnej próbie dzielności
20 zł
POZ – ocena wartości użytkowej ogiera
w zasadniczej polowej próbie dzielności
40 zł
PK – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
(w tym wstępne próby dla klaczy hc i kn)
30 zł
OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia
rocznego i dwuletniego
8 zł
Roczna składka członkowska 50 zł

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu

   ul. Wernera 33/37 (II piętro - pokój nr 207),
       26-600 RADOM
  48 362-51-69
  strefa_konia@o2.pl
  godz. otwarcia: 7:00 - 15:00