Prezentacja koni możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków:

  • rejestracji  on-line
  • uiszczeniu opłaty rejestracyjnej (40 zł od konia)
  • orzeczenia lekarsko- weterynaryjnego (potwierdzającego, że konie są zdrowe i nadają się do transportu),
  • zaświadczenia weterynaryjnego  o odbytym dwukrotnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie (w odstępie minimum 30 dni pomiędzy szczepieniami),

Nadmieniamy, że organizując  SKARYSZEWSKI JARMARK KOŃSKI ”WSTĘPY”, tak jak dotychczas, bazujemy głównie na wytycznych Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii, dlatego w dniu imprezy niezbędne będzie okazanie się aktualnym paszportem konia oraz oryginalnym zaświadczeniem o przeprowadzonych dwóch szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu

Podczas Jarmarku, będziemy mieli szansę podziwiać również rękodzieła miejscowych twórców ludowych, a całość dopełnią występy tutejszych artystów.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu

   ul. Wernera 33/37 (II piętro - pokój nr 207),
       26-600 RADOM
  48 362-51-69
  strefa_konia@o2.pl
  godz. otwarcia: 7:00 - 15:00